Hem

Ribbingska Minnesfonden


Föreningen för äldrevård och gerontologi


Ribbingska fastigheten. Foto: Karin Sandberg

Forskning och projekt


Lunds universitets medicinska fakultet har inrättat Maria och Seved Ribbings

professur i äldrevård och gerontologi.

Professuren innehas av Susanne Iwarsson, företåndare för Centre of Agening and Supportive Environments. Från och med 2018 är CASE ett nätverksinriktat centrum som engagerar fyra av Lunds universitets fakulteter. Föreskrifterna  för CASE fastställdes av mediciska fakultetens styrelse  13 dec 2017.

Professor Iwarsson är förutom professor vid Lunds universitet, hedersdoktor vid  Riga Stradins Universitet. Hon är ordf  i Sveriges Gerontologiska sällskap.

Iwarssons vetenskapliga resultat  publiceras i internationella tidskrifter av hög klass. Den vetenskapliga aktiviteten har också redovisats nationellt och vid internatonella kongresser.

2018 erhöll universitetet 3,59 milj kr till forskartjänster vid CASE . Dessutom beviljades  311tkr till projekt, bl a till hälsofrämjande aktiviteter på Habo gård, "aktiv senior" på Gerdahallen, "Särart och mervärde i idéburen äldreomsorg" samt "Munhälsa o oral tredimentionell uppfattningsförmåga hos en grupp tandlösa

pensionärer"

Sök projektbidrag


 

Ribbingska Minnesfonden utlyser anslag till utvecklingsprojekt inom vården av äldre personer.

Ansök senast 30 oktober 2019.

Skicka din ansökan och bilagor till:

Aspia, Att. Ingrid Klapp

Box 2040

220 02 Lund

 

Äldrepris

Årets äldrepris tilldelas 88-åriga fd distriktsjuksköterskan Gerd Andersson, Hedeskoga, för att hon varit ett verksamt stöd åt äldre och inte minst för att hon varit pådrivare och igångsättare av väsentiga verksamheter till de äldres fromma . Priset utdelades i samband med ett seminarium den 24 april 2019.

Länkar


 

Andra anslag att söka för dig som forskar inom äldrevård.

 

Ribbing, Seved (1845-1921)

Ribbing, Maria (1842-1910)

 

 

 

 

Nominera ny äldreprismottagare till någon som gjort lovvärda  insatser inom  äldreområdet - insatser som givit avtryck lokalt och/eller nationellt. Förslag med motivering sändes till info(@)ribbingska.se senast 30 oktober 2019

Copyright  ©  All Rights Reserved Ribbingska Minnesfonden