Hem

Ribbingska Minnesfonden

Föreningen för äldrevård och gerontologi

Ribbingska fastigheten. Foto: Karin Sandberg

Forskning och projekt

Lunds universitets medicinska fakultet har inrättat Maria och Seved Ribbings

professur i äldrevård och gerontologi.

Professuren innehas av Susanne Iwarsson, företåndare för Centre of Agening and Supportive Environments. Från och med 2018 är CASE ett nätverksinriktat centrum som engagerar fyra av Lunds universitets fakulteter. Föreskrifterna för CASE fastställdes av mediciska fakultetens styrelse 13 dec 2017.

Professor Iwarsson är förutom professor vid Lunds universitet, hedersdoktor vid Riga Stradins Universitet. Hon är ordf i Sveriges Gerontologiska sällskap.

Iwarssons vetenskapliga resultat under2017 har publicerats i 24artiklar i internationella tidskrifter av hög klass. Den vetenskapliga aktiviteten har också redovisats nationellt och vid internatonella kongresser.

2017 erhöll universitetet 3,55 milj kr till forskartjänster vid CASE . Dessutom beviljades 300 tkr till olika forskningsändamål och projekt-bl a till forskning rörande äldrevård för missbrukare samt äldreomsorgens andliga dimension. Projekten Aktiv senior, Habo gård, Aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning erhöll också medel.

Sök projektbidrag

 

Ribbingska Minnesfonden utlyser anslag till utvecklingsprojekt inom vården av äldre personer.

Ansök senast 30 oktober 2018.

Skicka din ansökan och bilagor till:

Aspia, Att. Ingrid Klapp

Box 2040

220 02 Lund

 

Äldrepris

Årets äldrepris tilldelas geriatriker Wilhelmina

Hoffman med motiverng att hon tålmodigt och långsiktigt och med stor fantasi och envishet arbetat för att förbättra den svenska demensvården. Priset utdelades i samband med ett seminarium den 13 juni 2018.

Länkar

 

Andra anslag att söka för dig som forskar inom äldrevård.

 

Ribbing, Seved (1845-1921)

Ribbing, Maria (1842-1910)

 

 

 

 

Nominera ny äldreprismottagare till någon som gjort lovvärda insatser inom äldreområdet - insatser som givit avtryck lokalt och/eller nationellt. Förslag med motivering sändes till info(@)ribbingska.se senast 30 oktober 2018

Copyright © All Rights Reserved Ribbingska Minnesfonden