Hem

Ribbingska Minnesfonden

Föreningen för äldrevård och gerontologi

Ribbingska fastigheten. Foto: Karin Sandberg

Forskning

 

Lunds Universitets medicinska fakultet har inrättat Maria och Seved Ribbings professur i äldrevård och gerontologi. Läs om professor Susanne Iwarssons forskning.

2016 erhöll universitetet 3,5 milj kr till forskartjänster. Dessutom beviljades 165 tkr till olika forskningsändamål

bl a till forskning kring "Gott åldrande för personer med utvecklingsstörning - ur ledares och personals perspektiv" samt till "Vitual reality i äldreomsorgen, en ny möjlighet att uppleva natur, musik och konst". Därutöver har 96tkr beviljats olika projekt som gynnar vården av äldre bl a drift av djurgård på Habo gård och för att möjliggöra att pensionärer på Rosengårdens träffpunkt i Lund får göra en utfärd.

Sök projektbidrag

 

Ribbingska Minnesfonden utlyser anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom vården av äldre personer.

Ansök senast 30 oktober 2017.

Skicka din ansökan och bilagor till:

PWC, Att. Ingrid Klapp

Box 2138

220 02 Lund

 

Äldrepris

Årets äldrepris tilldelas Skönsmons hemtjänst i Sundsvalls kommun, med dess projektledare Åsa Swan med motivering "Skönsmons hemtjänstpersonal har utvecklat en ny arbetsmodell, som utgår från de äldres bästa. Modellen präglas av tilltro och tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare. Förändringsarbetet har kunnat genomföras tack vare professionalitet och engagemang hos personal och projektledare. Verksamheten har i hög grad uppskattats av omsorgstagarna och den är ett framgångsexempel inom svensk äldreomsorg." Priset utdelas i samband med ett seminarium den 13 juni 2017

Länkar

 

Andra anslag att söka för dig som forskar inom äldrevård.

 

Ribbing, Seved (1845-1921)

Ribbing, Maria (1842-1910)

 

 

 

 

Nominera ny äldreprismottagare till någon som gjort lovvärda insatser inom äldreområdet - insatser som givit avtryck lokalt och/eller nationellt. Förslag med motivering sändes till info(@)ribbingska.se senast 30 oktober 2017.

Copyright © All Rights Reserved Ribbingska Minnesfonden