Hem

Ribbingska fastigheten. Foto: Karin Sandberg

Forskning och projekt

Lunds universitets medicinska fakultet har inrättat Maria och Seved Ribbings

professur i äldrevård och gerontologi.

Professuren innehas av Susanne Iwarsson, chef för forskargruppen Aktivt & hälsosamt åldrande vid Institutionen för hälsovetenskaper och koordinator för Profilområdet Proaktivt åldrande samt den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). Hon är också hedersdoktor vid Riga Stradins University i Lettland.

Iwarssons forskargrupp engagerar doktorander och såväl yngre som seniora forskare från en rad olika discipliner, oftast inom hälsovetenskap, men också från beteende- och samhällsvetenskap eller med bakgrund från teknisk fakultet. Forskarna publicerar resultaten från sina projekt i internationella tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser med olika inriktningar, beroende på forskningens karaktär.

Enligt avtal från 2011 erhåller universitetet ett indexreglerat anslag med 3,4 milj kr till forskningsverksamheten under Iwarssons ledning. Medlen användes till att finansiera anställningar och driftkostnader i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande. Förutom Iwarssons professur finansieras till del en bitr universitetslektor (Marianne Granbom) och till del en visstidsanställd biträdande forskare (Magnus Zingmark). Dessutom finansieras deltidsuppdrag av teknisk/administrativ karaktär för centrumfunktionen för verksamheten inom CASE.

Äldrepris

Silviasystern Karin Nilsson, Helsingborg
tilldelas under år 2023 äldrepriset för hennes föredöme att bemöta människor oavsett ålder och kognitiv förmåga. Hon brinner för att alla ska utbildas i demens och lära sig mer och bli bättre på bemötande, Hon har gjort avtryck hos många människor och har även varit initiativtagare till den demensvänliga parken i Helsingborg"


 


 

 

 

 

Nominera ny äldreprismottagare till någon som gjort lovvärda  insatser inom  äldreområdet - insatser som givit avtryck lokalt och/eller nationellt. Förslag med motivering sändes till info(@)ribbingska.se 


Ansökan om bidrag till utvecklingsprojekt

Föreningern beviljar vissa bidrag till  utvecklingsprojekt. Ansökan skall göras skriftligen och ges in med post senast den 1 oktober årligen.