Hem

Ribbingska fastigheten. Foto: Karin Sandberg

Forskning och projekt

Lunds universitets medicinska fakultet har inrättat Maria och Seved Ribbings

professur i äldrevård och gerontologi.

Professuren innehas av Susanne Iwarsson, chef för forskargruppen Aktivt & hälsosamt åldrande vid Institutionen för hälsovetenskaper samt koordinator för Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE) och den nationella forkarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). Hon leder ett av universitetets Tematiska samverkansinitiativ och är också hedersdoktor vid Riga Stradins University i Lettland.

Iwarssons forskargrupp engagerar doktorander och såväl yngre som seniora forskare från en rad olika discipliner, oftast inom hälsovetenskap, men också från beteende- och samhällsvetenskap eller med bakgrund från teknisk fakultet. Forskarna publicerar resultaten från sina projekt i internationella tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser med olika inriktningar, beroende på forskningens karaktär.

2020 erhöll universitetet 3,7 milj kr till forskningsverksamheten under Iwarssons ledning. Dessa användes till att finansiera anställningar och driftkostnader i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande. Förutom Iwarssons prfessur finansieras fn 60% av en bitr universitetslektor (Marianne Granbom) och 70% av en visstidsanställd biträdande forskare (Magnus Zingmark). Dessutom finansieras deltidsuppdrag av teknisk/administrativ karaktär för centrumfunktionen för verksamheten inom CASE.

 

 

Äldrepris

2020 års äldrepris utdelades av landshövdingen till personalen på demensboendet Brunnsgatan 15 A i Lund.


Forsknings- och projektbidrag

2021 finns möjlighet att ansöka om forskningsbidrag samt projektbidrag som gynnar en god utveckling av äldrevården. Ansökan skall vara inkommen senast den 30 april 2021. Sändes per email info(@)ribbingska.se eller post Aspia AB, att Ingrid Klapp, Schelevägen 27, 223 70 LundLänkar

 

Andra anslag att söka för dig som forskar inom äldrevård.

 

Ribbing, Seved (1845-1921)

Ribbing, Maria (1842-1910)

 

 

 

 

Nominera ny äldreprismottagare till någon som gjort lovvärda  insatser inom  äldreområdet - insatser som givit avtryck lokalt och/eller nationellt. Förslag med motivering sändes till info(@)ribbingska.se